top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN BRUILOFTFOTOGRAFIE

 

Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 

Artikel 1: Fotograaf

Fotografie Marloes zal met professionele en reserveapparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen.

Fotografie Marloes zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

 

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

Fotografie Marloes zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren,

in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.

Daarnaast levert Fotografie Marloes de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.

 

Artikel 3. Aanbetaling

Fotografie Marloes vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250 euro.

Deze aanbetaling dient te zijn voldaann binnen 14 dagen na het sturen van de factuur.

Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

De aanbetaling mag door Fotografie Marloes gehouden worden bij ontbinding van de opdracht door de opdrachtgever.

Fotografie Marloes levert haar producten nadat de betaling is ontvangen.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Fotografie Marloes zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het bruidspaar.

Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 5. Producten en levering

Fotografie Marloes levert haar bestanden met USB aan, zoals beschreven staat.

Fotografie Marloes levert geen RAW-bestanden.

Fotografie Marloes hanteert een geschatte levertijd van 6 weken.

Na ontvangst van de foto’s maakt Fotografie Marloes een eerste ontwerp van jullie grote album.

Deze krijg je digitaal aangeleverd, een week nadat de foto’s geleverd zijn.

Het bruidspaar mag het album aanpassen tot het naar wens is.

Na goedkeuring van het bruidspaar verzendt Fotografie Marloes het album op naar de leverancier.

Het album is na goedkeuring binnen 5 weken binnen bij het bruidspaar. 

 

Artikel 6. Auteursrecht en privacy

Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Fotografie Marloes.

De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.

De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.

Fotografie Marloes zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

Artikel 7. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotografie Marloes, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houdt Fotografie Marloes de reserveringskosten van 250 euro.

Artikel 8. Ziekte

In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Fotografie Marloes echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, hoeft Fotografie Marloes geen andere fotograaf voor te regelen. 

 

Artikel 9. Portretrecht

Fotografie Marloes houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website, blog, portfolio, social media en in drukwerk.

Fotografie Marloes mag foto’s gebruiken voor fotowedstrijden en publicaties in tijdschriften.

Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd. 

 

Artikel 10. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotografie Marloes houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig door Fotografie Marloes aan het bruidspaar medegedeeld.

bottom of page